Lâm Đồng: Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo huyện Đơn Dương tác pháp An cư Kiết hạ

08/06/2020

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp nhằm duy trì mạng mạch Phật pháp, thực hiện lời dạy của Phật, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học duy trì truyền thống An Cư Kiết Hạ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Noi theo đường hướng mà Đức Phật đã vạch ra, trên tinh thần “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, chư Tăng Ni ngày nay tiếp tục phát huy tinh tấn tu hành trong mùa An cư Kiết hạ để vun bồi công đức, phước báo, trí tuệ, nhằm thành tựu đạo quả giải thoát hầu làm nơi nương tựa cho đời, nâng cao năng lực hoằng hóa, rộng mở con đường lợi sinh.

Sáng nay 16/4 nhuận Canh Tý, thực hiện hướng dẫn của TWGH, BTS GHPGVN huyện Đơn Dương tổ chức lễ tác pháp An cư Kiết hạ PL. 2564-DL.2020 cho Tăng Ni trên địa bàn huyện Đơn Dương tại Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên Tự. Ban Trị Sự, Ban Chức Sự đã đối thú, kiết giới An cư Kiết hạ

Trước khi tác pháp, Tăng ni đã vân tập về Giác Linh Đường để đảnh lễ, phát nguyện trước áng tiền cố Trưởng Lão HT. Tôn sư thượng Pháp hạ Chiếu, sau đó tiến hành các nghi thức tác pháp.

 Mùa An cư năm nay, Tăng Ni chi thành 02 điểm Bố Tát như sau: Chư Tăng tập trung trước 1 ngày 1 đêm, tụng kinh Di giáo, tụng Luật rồi Bố tát tại Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên; Chư Ni Bố tát tại chùa Giác Hoàng, Bố tát xong đại chúng quá đường và kinh hành tại Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên.

Tăng ni trong huyện đã cung thỉnh HT. Thích Toại Châu – chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng – Viện chủ Tổ đình Tu Viện Hương Nghiêm và Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên chứng minh. Cung thỉnh Thương Tọa Thích Phương Đạt – UVHĐTS GHPGVN – Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình – Trụ trì Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên làm Hóa Chủ.

Trước giờ quá đường, Ni chúng đảnh lễ chư Tăng cầu giáo giới và xin được An cư, Sa Di và điệu chúng cũng xin tập sự An cư. Tổng số lượng An cư Kiết hạ: Về phía Chư Tăng- Tỳ Kheo: 34 vị, Sa di 7 vị, Chư Ni -Tỳ Kheo Ni 24 vị,  Sa di ni 6 vị.

Một số hình ảnh: 

Bài và ảnh: Giác Hải

 

Thiết kế website - phongmy.vn