Chùa Từ Quang trang nghiêm tổ chức Đàn tràng kỳ siêu Bạt Độ - Mùa Vu Lan Báo Hiếu PL:2566- DL:2022

20/08/2022

Nhân mùa vu Lan báo Hiếu, Từ Quang Tự- ấp 3, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Đai lễ Trai đan chẩn tế kỳ siêu Cửu Huyền thất tổ, chư vị hương linh tử nạn do đại dịch covid -19.

 Tham dự có Thượng tọa Thích Tâm Hướng – Phó trưởng ban thường trực BTS Phật giáo Huyện cần Đước Long An – trụ trì chùa Tào Khê đương vi sám chủ đàn tràng. Nhân ngày rằm tháng 7, xá tội vong nhân. Đại đức Thích Nguyên Ninh – trụ trì Từ Quang Tự cùng tăng chúng và nam nữ Phật tử phát tâm cúng dường pháp hội Vu Lan Chẩn Tế kỳ siêu chư vị hương linh vào ngày 16/7/nhâm dần ( nhầm ngày 13/8/2022). Câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên thiết lễ cúng dường trai Tăng vào ngày tự tứ để hồi hướng phước báu cứu mẹ thoát khỏi cảnh giới đau khổ của cõi ngạ quỷ là nhân duyên mở ra phương pháp báo hiếu cha mẹ, thân nhân quyến thuộc quá vãng cho hàng hậu học về sau.

 Noi theo gương hiếu của Ngài, tháng 7 Âm lịch hàng năm, nhân dân Phật tử hướng tâm về các chùa, tự viện có chư Tăng tu hành thanh thịnh, dâng phẩm vật cúng dường chư Tăng nhân mùa Tự tứ – sau 3 tháng An cư Kiết hạ để cầu thỉnh chư Tăng hồi hướng phước báu báo đền ân đức của ông bà, cha mẹ còn ở hiện đời hay đã quá vãng.

Với những ý nghĩa tốt đẹp và lợi ích đó, ngày 13/8/2022 (16/7/Âm lịch) thể theo nguyện vọng của nhân dân Phật tử, chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại Chùa Từ Quang tổ chức chương trình “Lễ trai đàn chẩn tế Kỳ siêu bạt độ”. Trong buổi lễ Kỳ siêu cửu Huyền thất tổ có Phật tử dâng lời tác bạch Chư tôn Đức Tăng tác lễ cầu siêu cho những chúng vong linh có duyên với Pháp hội do nhân dân, Phật tử đã thỉnh mời; các vong linh cô hồn không người cúng tế, cấp đỡ và các chúng quỷ đang hoành hành trong dịch bệnh COVID-19.

Trước lời thỉnh cầu cũng như tâm hiếu hạnh của nhân dân Phật tử trong mùa Vu Lan, ĐĐ Thích Nguuyên Ninh giảng giải sơ lược về ý nghĩa to lớn của đàn lễ chẩn tế:

 “Ý nghĩa thứ nhất trong đàn lễ cầu siêu là các Phật tử phát tâm sắm sửa đầy đủ vật thực thơm ngon để cúng thí cho tất cả các vong linh thì đủ duyên họ sẽ được thọ hưởng phầm phẩm thực này từ đàn tràng.

Ý nghĩa thứ hai là các quý Phật tử phát tâm tác phước cúng dường Tam Bảo, cúng dường chúng Tăng để lấy phước báu đó hồi hướng thêm cho các vong linh để họ được an lạc. Như bài kinh “Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp” do Ngài cúng dường chúng Tăng, lấy phước báu đó hồi hướng cho mẹ thoát kiếp ngạ quỷ mà sinh về chư Thiên. Đây là lời Phật dạy, là chính Pháp của Phật. Vậy nên là những người con Phật, chúng ta phải vững lòng tin về lợi ích to lớn của việc làm này”.

Từ đó được nhấn mạnh rằng: Với tâm thành kính của các quý Phật tử, với sự tu tập khổ hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc của chúng Tăng, chắc chắn các vong linh, chư vị về tại đàn tràng sẽ nhận được phước phần tốt lành, như vậy là âm siêu dương thới, đàn tràng sẽ giúp chính khí dương trần tốt đẹp, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang lan tràn khắp nơi.

Thiết kế website - phongmy.vn