Mùa Sen Về "GIEO HẠT YÊU THƯƠNG " !

19/04/2022

Tháng 4- Mùa Sen về ” GIEO HẠT YÊU THƯƠNG” đó là chương trình ý nghĩa nhân văn, thấm tình đạo vị. Vừa  qua, phái đoàn Hương Từ Tâm trao 30 xuất quà ( gạo, mì, nhu yếu phẩm, 100.000 đồng  )cho bà con tại phường  5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

HTT HƯƠNG TỪ TÂM Tri ân Thầy Mật Tịnh và quí Phật tử chung tay để chương trình thiện nguyện tháng 4 thành tựu viên mãn

Hồi hướng công đức này đến CỬU HUYỀN THẤT TỔ của quí vị hiện tiền thân khỏe tâm an người người quá vãng siêu sinh miền Tịnh cảnh

 Nguyện đem công đức này. Hướng về khắp tất cả. Đệ tử và chúng sanh. Đều trọn thành Phật Đạo

 NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT ??? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ???

Thiết kế website - phongmy.vn