Long An: Cúng dường Trường hạ góp phần “tiến tu và vun trồng công đức” !

01/07/2020

Khi những cơn mưa đầu mùa rơi là báo hiệu thời tiết chuyển mùa hay những nụ hoa phượng bắt đầu khoe sắc thắm là báo hiệu mùa hạ đã về. Đây cũng là mùa An cư Kiết hạ cho Chư Tăng, một truyền thống tốt đẹp của Phật giáo. Truyền thống An cư được chư Tăng Ni được gìn giữ và thực hiện hàng năm cho đến ngày nay để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì nội lực Chánh pháp.

An cư được hiểu như sau: Tiếng Pāli là Vassa, Phạn là Varṣā, tiếng Anh là Retreat season, nghĩa là ở an vào mùa mưa. Theo tứ phần luật san bổ tùy cơ yết-ma sớ, giải thích nghĩa chữ an cư như sau: “Thu nhiếp thân tâm yên tĩnh là an, thời kỳ phải ở lại là cư”. Luật Tư trì ký định nghĩa: “Lập tâm một chỗ gọi là kiết; bộ Nghiệp sớ định nghĩa: Thu thúc thân vào chỗ tịch tĩnh gọi là an”. An cư còn có nghĩa là “An kỳ tâm, cư kỳ thân”, tức thân ở yên một chỗ và tâm được an lạc, thanh tịnh gọi là an cư.

Trong thời gian ba tháng mùa mưa ở Ấn Độ thì chư Tăng không được đi hành hóa các nơi, mặc khác vì trong thời gian này các loại cây cỏ, côn trùng phát sanh, nên để đừng sát thương các vật đó, hàng đệ tử Phật thường tập trung lại một nơi, cấm túc …tu học trong suốt ba tháng an cư.

Để giúp cho Chư Tăng các điểm hạ tại Long An: Chùa Thiên Khánh, Thiên Phước, Thiên Châu, Tào Khê, Hòa Bình, Long Hoa, Long Thành, Tổ Đình Kim Cang, Tịnh xá Ngọc Tâm và chùa Pháp Minh an tâm tu học, tu tập, thúc liễm thân tâm, tấn tu đạo nghiệp, trau dồi Giới-Định-Tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Vì vậy, ngày 30/6/2020, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa phối kết hợp Ban Trị sự Liên huyện Tân Thạnh-Vĩnh Hưng-Kiến Tường đã hướng dẫn trên 500 Phật tử tham gia cúng dường với tịnh tài trên 140 triệu đồng và tịnh vật như gạo, đường, mì, rau củ quả…

Với tinh thần hộ trì Tam bảo để tiến tu và vun trồng công đức, phước báo làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc để Phật tử và Mạnh Thường Quân hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư kiết hạ tu hành. Tất cả những việc làm của chư Tăng Ni và nam nữ Phật tử trong mùa An cư đều góp phần quan trọng trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và lợi lạc chúng sinh.

Trong ba tháng an cư, chúc Chư Tôn Đức và quý Phật tử phát tâm luôn luôn tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng đức hạnh và Bồ đề tâm kiến cố, đạo quả sớm viên thành:

An Cư Kiết Hạ mở rồi

Tăng Ni Phật tử thời thời bảo ban

Nương theo rợp sắc y vàng

Hàng hàng lớp lớp áo lam nối dài

Bước đi từng bước khoan thai

Thong dong tự tại lên đài diệu liên.

(Hoa Tạng huyền môn-TNT Mặc Giang)

Bài và ảnh: Long Thành-Hoa Hương

 

 

Thiết kế website - phongmy.vn