Sư Cô Thích Nữ Huệ Định sáng tác vọng cổ Tri Ân Thầy

12/02/2020

Vọng Cổ Tri Ân Thầy

 

Sáng tác: Sư cô TN. Huệ Định

Chỉnh lời- nhịp: Nghệ sĩ Hương Thảo

 

  Điệu lý qua cầu

 Từ khi con phát phát tâm tu hành, ơn thầy dẫn dắt con tận tâm, trao Giáo pháp cao thâm. Cuộc đời thiền môn con ngày đêm tinh tấn tu hành, dù bao gian khó quyết luôn bền tâm vững trí, ân đức thầy trao ngàn năm luôn khắc ghi đậm mãi bên lòng.

Thầy như ông lái bên bến đò, đưa đàn hậu thế thoát lầm mê, vượt qua bể trầm luân. Đạo từ tầy ban con thành tâm ghi mãi trong lòng,thầy là bóng mát chở che đàn con lạc lối, nơi chốn trần gian lầm than con quyết tu vượt thoát luân hồi. Nơi chốn trần gian….lầm than…..con quyết tu…..vượt thoát……luân….hồi.

Vọng Cổ

Câu 1: Thầy ơi!!!giữa chốn nhân gian bao lối rẽ ngang trên đường.. đời… con… bước. bao nhiêu chông gai mờ mịt giăng lối con lạc lõng bơ vơ thì thầy là bậc ân sư dẫn lối …con…về. Mỗi bước con đi thầy luôn dạy bảo ân cần. Thầy nhắc nhở con từng lời từng chữ, thầy ân cần trao Giáo Pháp của Như Lai. Mỗi sớm mai thầy bên bến đợi chờ, tới chiều tàn thầy đưa bao lượt khách sang sông, bao đời hậu thế đi qua mà thầy vẫn còn đó miệt mài trên bục giảng.

(Nghĩ nhịp 4)

 Lý Mỹ Hưng: Thầy ơi! Đạo từ chúng con xin nguyện, cùng nhau kết đài sen gieo đạo màu khắp nơi dương trần. Cùng nhau một lòng tinh tấn, quyết lòng tiến tu. Báo đáp ân sâu đạo từ bi thầy đã truyền trao, chúng con xin nguyện kết thành đài sen tươi thắm,kết hương đạo màu, gieo vào khắp nẽo trần gian. Quyết tâm đêm ngày chuyên cần trì kinh giữ giới, đem gương đạo vàng cứu độ khắp cùng quần sanh.

(Tiếp câu 2)

 Câu 2: (Hò 1) con đã thấm nhuần câu đạo mầu muôn thuở, chân lý của Như Lai là ánh sáng nhân từ. (Hò 2) ánh sáng từ bi ngọn đèn trí tuệ tỏa nhiệm mầu, luôn sáng soi vào trong ba cõi con đã thấm sâu lời vàng ngọc của thầy, thầy ơi!!! Đạo lý chơn thường ân đức của Như Lai, không có một bút mực nào tả được, vì lòng bác ái và tình thương nhân thế, Ngài rời bỏ cùng vàng không màng đến ngôi cao.

(Nghĩ nhịp 4 hát ngâm thơ)

 Câu 6: Vợ đẹp con ngoan xin giã biệt

Cha già mẹ yếu đành chia xa.

Lạy cha lạy mẹ con đi

Đi tìm chánh quả cứu nhân sinh

Hôm nay, con học lòng từ bi hỷ xả, nương theo đạo bồ đề để giác ngộ chơn tâm. ‘‘Nương theo ánh sáng từ quang, giúp cho nhân thế thoát đàng khổ đau’’ ơn thầy Đạo Pháp truyền trao, chúng con xin nguyện khăc ghi đời đời.

Cầu cho đuốc tuệ sáng ngời

Pháp thần thầy mãi trọn đời khinh an

Cầu cho quốc thái dân an

Cầu cho tất cả muôn loài yên vui.

 

 

 

Thiết kế website - phongmy.vn