Tâm thư - “Hùn phước xây dựng Tam Bảo đồng bào dân tộc thiểu số”.

07/02/2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch trên Chư tôn Thiền đức Tăng ni,

Kính thưa quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử gần xa!

Ảnh: Tam Bảo tạm thời

Để hoằng dương Chánh Pháp, hành trang mang theo lời Pháp của Như Lai, để xây dựng ngôi già lam là nhờ vào những tấm lòng hướng tâm về Phật Pháp của quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử gần xa.

Ảnh: Sư cô Thích Nữ Huệ Định cùng công quả xây chùa

Trên tinh thần hoằng dương Chánh Pháp, bao trăn trở nghĩ suy, làm sao để đưa Phật Pháp về vùng sâu vùng xa. Đến nay đã đủ duyên lành khi người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã H’Bông huyện Chư Sê tỉnh, Gia Lai tiếp nhận và một lòng hướng tâm về Phật Pháp. Vì vậy cần xây dựng nơi đây một ngôi Tam Bảo để tiện việc cho người đồng bào có cơ duyên hướng Phật. 

 Ảnh: Ảnh ngôi già lam vừa cập nhật ngày 7/2/2020

Trên tinh thần hoằng Pháp lợi sanh, bao khó khăn trắc trở ,cuối cùng đã chính thức khởi công xây dựng, với tâm nguyện ngôi Tam Bảo sớm hoàn thành trước tết nguyên đán 2020 cho bà con đồng bào có nơi lễ Phật trong ngày đầu năm mới; nhưng kính phí thì quá hạn hẹp nên con xin kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni trợ duyên tạo điều kiện cho con hoàn thành ước nguyện và kinh mong tất cả quý thiện nam, tín nữ, quý phật tử gần xa phát tâm gieo duyên góp phước để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành.

 Ảnh: Ảnh ngôi già lam vừa cập nhật ngày 7/2/2020

Thưa quý phật tử; xưa ông Trưởng giả Cấp Cô Độc cúng dường tất cả tài sản của mình để xây dựng tinh xá cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn có nơi thuyết Pháp, nay cô tha thiết kêu gọi mỗi Phật tử là mỗi vị Cấp Cô Độc, hoan hỷ phát tâm hùn phước cúng dường tịnh tâm, tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực…để ngôi Tam Bảo sớm hoàn thành trước tết âm lịch, giúp cho bà con vùng đồng bào nơi cao nguyên này có nơi tìm về với Phật Pháp, với phương châm; “thêm một ngôi chùa là bớt di một nhà tù”.

Thiết nghĩ; đưa Phật Pháp về nơi tây nguyên ,gieo Phật Pháp về nơi người đồng bào dân tộc thiểu số đã khó, nay để xây dựng ngôi Tam Bảo càng khó hơn nếu không có sự gieo duyên hùn phước của quý Phật tử để cúng dường xây dựng ngôi Tam Bảo là phước báu vô lượng, nay gieo duyên hùn phước xây dựng ngôi Tam Bảo nơi vùng sâu vùng xa thì phước báu không thể nghĩ bàn.

 Ảnh: Ảnh ngôi già lam vừa cập nhật ngày 7/2/2020

Do đó, rất mong sự chia sẻ hùn phước cúng dường của quý vị để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành.

“ Rừng xanh nhờ bởi nhiều cây

Thành công nhờ bởi bàn tay nhiều người”

 Vì vậy, mỗi người một viên gạch sẽ dựng nên một Tam Bảo, nhờ những tấm lòng vàng của quý phật tử hướng đến thì mọi việc sẽ sớm viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị cùng gia đình thân quyến thân tâm thường an lạc lạc,sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý!

Ảnh: Khẩn trương xây chùa cho dân tộc thiểu số tu tập.

 Mọi đóng góp hùn phước liên hệ trực tiếp SC Huệ Định, ĐT: 096286019

Hoặc chuyển khoản vào sốTK :154629618, chủ TK – Lê Thị Dự, Ngân hàng VP Bank chi nhánh TP.HCM. Nội dung xin quý vị nêu rõ “Hùn phước xây dựng Tam Bảo”.

                                                                                                                                     Kính thư

                                                                                                                                  TN.HUỆ ĐỊNH

Thiết kế website - phongmy.vn