Chùa Khải Tường: Long Trọng Tổ Chức Khánh Tuế Chư Tăng và Dâng Y Ca Sa

11/09/2019

Ngày 28/7 năm Kỷ Hợi, hội đủ duyên lành Chùa Khải Tường (xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) long trọng tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu và dâng y Ca Sa cho hơn 50 Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong tỉnh và các tỉnh lân cận và quý Phật tử gần xa tham dự.

Với sự chứng minh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni: Hòa Thượng Thích Quảng Tường, CM BTSGHPGVN tỉnh Tiền Giang; Thượng Tọa Thích Thiện Sanh, CM BTSGHPGVN huyện Cái Bè; Thượng Tọa Thích Thiện Lưu, Ủy Viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTSGHPGVN huyện Cái Bè; Thượng Tọa Thích Nhựt Độ, Trụ Trì Chùa Long Quang…

 Về phía Chư Ni có sự hiện diện : Ni Sư Thích Nữ Như Huệ, Chánh Thư Ký BTSGHPGVN huyện Cái Bè; Ni Sư Thích Nữ Như Tịnh, Trưởng Ban Tài Chính GHPGVN huyện Cái Bè; Ni Sư Thích Nữ Lệ Hoa, Trụ Trì Chùa Từ Ân; Sư Cô Thích Nữ Liên Hiền, Ủy viên Phân Ban TTN Phật Tử Trung Ương…

Nội dung chương trình diễn ra khá sinh động với khóa Lễ Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu, văn nghệ hát về ơn đức sinh thành và bông hồng cài áo, Chư Tăng Bổn Tự tác Pháp kính mừng Khánh Tuế Ân Sư khả kính và Chư Tăng thêm tuổi hạ, cài hoa hồng và dâng Y Ca Sa cúng dường Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, phóng sanh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Mùa Vu Lan từng nỗi buồn rạn vỡ

Tiếng chuông chiều nhắc nhở bóng từ thân

Lời Mẹ ru xa vắng giữa mênh mông

Lệ nhòa nhạt lạnh lùng màu hoa trắng

(Hoa Trắng Mồ Côi – Diệp Ly)

Trong buổi lễ, Thượng Tọa Thích Thiện Lưu có đôi lời Pháp nhủ, sách tấn tinh thần tu học của Chư Tăng và Phật tử. Thượng Tọa còn nói về xuất xứ ra đời Kinh Vu Lan, ý nghĩa của Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và khuyên nhủ Phật tử nên hiếu kính Ông Bà Cha Mẹ.

Đồng thời, khuyến tấn Cha Mẹ tu dưỡng thân tâm, quy y Tam Bảo và thực hiện các hạnh lành, lánh xa điều xấu ác mà trước tiên bản thân Phật tử phải thực hiện tốt tấm gương hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu đạo và hiếu nghĩa.

Tường Nghĩa – Tường Minh

Thiết kế website - phongmy.vn