Ngày Doanh Nhân Việt Nam Nhớ Về Hạnh Tu Của Trưởng Giả Cấp Cô Độc

15/10/2021

Ngày 13/10 là ngày doanh nhân Việt Nam, nhân dịp này chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến vị doanh nhân trong lịch sử phật giáo thời Đức Phật còn tại thế mà cho đến hôm nay trong kinh Phật hay tại các cơ sở Tự viện đều có  thờ tôn tượng của ngài đó là Đức ông Cấp Cô Độc. Đức Ông được tạc tượng và thờ tự trong tất cả các chùa viện Phật giáo ở Việt Nam, thường được Phật tử và tín chủ cầu xin chuyện công danh, tiền bạc, con cái, v.v…    

Lịch sử Phật giáo có ghi lại Đức Ông sống cùng thời với Đức Phật, hiệu là Cấp Cô Độc (Anathapindika), tức là chu cấp cho hết thảy những người cô đơn, nghèo khổ, bệnh tật… Về góc độ lịch sử, Ngài là vị thí chủ lớn nhất thời bấy giờ đối với Đức Phật và Tăng đoàn. Ngài từng phủ khắp khu vườn của Thái tử Kì Đà bằng vàng để ông đồng ý nhượng lại nơi đó làm chốn tịnh tu cho Phật và Tăng đoàn. Đối với Phật Pháp, Ngài có công lớn hộ pháp và truyền bá chính pháp.

Về góc độ thần thông, Ngài có công năng thấy hết mọi kho tàng, tài bảo trên thế gian, không cầu cũng có, phong túc không ai bằng. Tài bảo đó cúng dường Tam Bảo, bố thí cho kẻ cùng khốn, nên ở Ngài đầy đủ hạnh Phổ Hiền, đức Từ Bi.

Đức Ông Cấp Cô Đọc là nhân vật có công rất lớn với Phật Pháp, ở hàng cư sĩ mà hộ trì chính pháp, trọn vẹn hạnh Từ, Bi, Hỉ, Xả, tế độ quần manh. Do đó, ban thờ Ngài luôn được đặt bên tay trái của ban Tam Bảo chủ ý rằng hoằng pháp là tu sĩ, hộ pháp là hàng cư sĩ tại gia. Khi vào lễ chính điện, ta cũng vào từ cửa tay trái, tới ban Đức Ông lễ trước để bẩm báo vì Ngài có công xây chùa, tạc tượng.

Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ hơn 2600 năm đời nào cũng đã có những vị doanh nhân tâm Phật không những có cái tâm trong kinh doanh mà còn biết bố thí cúng dường những phần tịnh tài xây dựng Tam bảo. Gương hạnh của Ngài Cấp Cô Độc luôn được giới doanh nhân Việt Nam học và thực hiện trong đời sống hiện tại.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam dâng lòng thành kính cúng dường lên Chư Phật, tưởng nhớ ngài Cấp Cô Độc, tri ân tới đội ngũ doanh nhân Việt Nam chúc cho đội ngũ doanh nhân những người con Phật đã đang và sẽ mãi đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng lan tỏa ánh sáng của Phật pháp ban vui cứu khổ tới muôn loài chúng sinh trên toàn thế giới này.

 PV Tronghaitb

 

 

Thiết kế website - phongmy.vn